•  

!!!Oznámenie pre občanov!!! - !!! Lakossági felhívás!!!

 23.03.2020

Vážení obyvatelia obce!

Pre zabránenie šírenia sa COVID -19 vyzývame občanov, aby vo vlastnom záujme a v záujme ochrany svojho zdravia prísne dodržiavali nariadenia vydané krízovým štábom SR a opatrenia vydané  Obecným úradom.

 • Vyzývame občanov, aby po opustení svojho domova nosili ochranné rúška ako ochranu pred nákazou. V prípade, ak nemáte k dispozícii rúška, poslúži aj šatka, alebo šál na prekrytie nosa a úst.
 • Zvlášť vyzývame  seniorov, aby zostali v domácom prostredí. V prípade ak potrebujú nakúpiť, poprípade zaobstarať predpísané lieky, aby sa s touto požiadavkou obrátili na Obecný úrad Boťany, alebo kontaktovali na tel. č. 056/6350116. Túto službu ponúkame aj tým rodinám, ktoré sú momentálne v karanténe a nevedia si zabezpečiť nákup.
 • Žiadame osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, aby po návrate na Slovensko oznámili Obecnému úradu skutočnosť z ktorej krajiny sa vrátili a to buď telefonicky alebo elektronicky. Dôrazne žiadame obyvateľov obce prichádzajúcich zo zahraničia a aj ich rodinných príslušníkov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, aby prísne dodržiavali opatrenia krízového štábu to znamená dodržiavanie 14 - dňovej karantény v domácom prostredí, aby sa zabránilo nakazeniu ostatných obyvateľov. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur.
 • Vyzývame občanov o zodpovedný prístup k týmto opatreniam, aby obmedzili návštevy u známych, aby sa nezdržiavali v skupinách. 
 • Návštevou rôznych úradných miest riešte iba neodkladné úradne záležitosti.
 • Žiadame rodičov, aby podľa možnosti žiaci a študenti  sa zdržiavali doma, neodporúčame návštevy a stretnutia kamarátov v domácnostiach, na ihriskách.
 • Zvýšte dodržiavanie hygienických zásad a to hlavne častým umývaním rúk.

Obec Boťany robí všetko pre zabránenie šírenia koronavírusu, a z tohto dôvodu umiestňuje na rôznych miestach v obci a to pri autobusových zastávkach, pred Obecným úradom a na ulici Blatnej - nádrže s chlórovou vodou, ktorú môžu obyvatelia obce použiť výlučne na dezinfekciu rúk!

Týmto opatrením chceme umožniť obyvateľom obce dezinfekciu rúk mimo ich domova, je to náš spoločný záujem.

Tým, že budete používať túto verejnú dezinfekciu rúk, aj Vy prispejete zabráneniu šírenia COVID -19.

Nezabúdajme na to, že najúčinnejšou ochranou pred týmto vírusom je nosenie OCHRANNÝCH RÚŠOK a ČASTÉ UMÝVANIE RÚK!

Správajme sa zodpovedne!


Tisztelt BATTYÁNIAK!

A kornavírus terjedésének megelőzése érdekében arra kérjük a lakosságot, hogy saját és mások védelme érdekében szigorúan tartsák be a Központi Válságstáb rendeleteit és a helyi óvintézkedéseket!

Battyán Község önkormányzata felszólítja a lakosságot a következő szabályok szigorú betartására:

-        Mindenki viseljen védőmaszkot, amint elhagyja az otthonát.

         (A védőmaszk kendővel, tiszta anyaggal, vagy sállal is helyettesíthető)

-        Külön felszólítjuk az idős korosztályt, lehetőleg maradjanak otthon! Bevásárláshoz, gyógyszerek bebiztosításához segítséget nyújt önkormányzatunk! Ha bármiben segíthetünk, hívja a 056/6350116-os telefonszámot.  A karanténban lévő családok szintén kérhetik önkormányzatunk segítségét a bevásárlás, gyógyszerek kiváltása során.

-        Nyomatékosan felszólítjuk azon lakosokat, akik külföldről tértek haza, jelentsék hazajövetelüket az önkormányzaton, telefonon vagy e-mailben, és szigorúan  tartsák be a 14 napos karantént, ellenkező esetben a büntetés összege 1650 euró!

-        Kerüljék a rokonlátogatást, ne csoportosuljanak, kerüljék a zsúfolt helyeket.

-        A hivatalos ügyintézést csak a legszükségesebbre korlátozzák.

-        Felszólítjuk a szülőket, hogy a gyerekek tartózkodjanak otthon, ne a sportpályán, barátoknál.

-        Fokozottan tartsák be a higiéniai szabályokat, gyakran mossanak kezet.

Önkormányzatunk mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a fertőzés terjedését községünkben, ezért is nyilvános kézmosó víztartályokat helyeztünk el mindhárom autóbuszmegálló mellett, az önkormányzati hivatal előtt és a Sárvég utcán. A víz klór tartalmú fertőtlenítőszerrel ellátott, ezért kizárólag kézmosásra alkalmas!

Ezzel a kezdeményezéssel arra szólítjuk fel lakosainkat, hogy lehetőség szerint a lehető leggyakrabban mossanak kezet, akkor is, ha nincsenek odahaza. Ez mindannyiunk érdeke!

Azzal, hogy használják a kézmosókat Önök is tesznek a vírus terjedésének megelőzésért.

Ne feledjük, a járvány elleni legnagyobb védelmet a VÉDŐMASZKOK viselése és a TISZTÁN TARTOTT KÉZ jelenti!

Viselkedjünk felelősségteljesen!!! 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  VIRTUÁLNY CINTORÍN

  NATUR-PACK

  natur-pack