•  

Oznámenie pre občanov - Lakossági felíhvás

 31.03.2020

Na základe opatrenia úradu verejného zdravotníctva vyzývame obyvateľov obce na dodržiavanie opatrení pri organizovaní pohrebných/spoločenských obradov:

- obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, t.j. obmedziť rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb);

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;

- dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 m, dodržiavať respiračnú etiku (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.;

A közegészségügyi hivatal utasításai alapján felhívjuk lakosaink figyelmét a temetési szertartásra vonatkozó alábbi óvintézkedésekre:

- a temetési szertartáson kizárólag a közeli hozzátartozók vehetnek részt, legfeljebb 10 személy;

- A szertartáson nem vehet részt olyan személy, aki karanténba kényszerült, vagy fertőző légúti megbetegedés bármilyen jelét mutatja;

- A szertartás során a résztvevők között be kell tartani a 1,5 m-es távolságot. Arra kérjük a résztvevőket, hogy a szertartás során minimalizálják közvetlen érintkezéseket, mint a kézfogás, kölcsönös ölelés.

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  VIRTUÁLNY CINTORÍN