•  

Celoplošné testovanie na COVID-19

 28.10.2020

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a od 6. až do 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Informácie o celoplošnom testovaní na COVID-19 nájdete na stránke: https://www.somzodpovedny.sk/
Čo je antigénový test na COVID-19?

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?

 • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
 • Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
 • Testovania sa nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach.
 • Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
 • Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.
 • Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.
 • Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.
 • Testujúci personál bude vopred testovaný.
 • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
 • Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
 • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 – 12:00 h a 13:00 – 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.
 • V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bude k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možnosť absolvovať povinnú karanténu s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy.
 • Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.
 • Ak máte záujem vypomôcť ako zdravotnícky personál alebo dobrovoľník, registrujte sa na portáli Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk.
 • V prípade, že viete odberné miesta podporiť materiálne (stany, ionizátory, garmicídne žiariče, ochranné a dezinfekčné prostriedky, vonkajšie ohrievače a ďalšie), kontaktujte priamo lokálnu samosprávu.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:

 • Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

 • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca.
 • Vypíšete formulár potrebný na registráciu.
 • Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku.
 • Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.

ODBER

 • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
 • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.
 • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
 • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
 • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

Je dôležité, aby sa nás testovania zúčastnilo čo najviac a aby sme absolvovali obe kolá celoplošného testovania.

Pôvodný text je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY

Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Zodpovedným prístupom k testovaniu urobíte správnu vec.

SOM POZITÍVNY

 1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne v krátkom čase minister dopravy.
 2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
 3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
 4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
 5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
 6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).
 7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
 8. Nikam necestujte.
 9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.
 10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

Az országos COVID-19 tesztelés

A TESZTELÉSRŐL

A szlovákiai lakosság országos tesztelésére 2020. október 31. és november 1. között, valamint 2020. november 7. és november 8. között kerül sor, mindkét alakalommal a péntektől vasárnapig terjedő időszakban. Az országos tesztelés segít feltárni a rejtett koronavírus-gócpontokat, és fékezheti a vírus terjedését. Ezáltal orvosaink időt és teret nyernek a betegek megfelelő ellátására. A tesztelésen való részvétel nem csak saját állapotunk felmérését teszi lehetővé, de segítségével szeretteinket és a környezetünkben élőket is megóvhatjuk a fertőzéstől.

Mi az antigén teszt?

MIT KELL TUDNI A TESZTELÉSRŐL?

 • A tesztelés önkéntes, azon tízéves kortól bárki részt vehet.
 • A tesztelés nem ajánlott azoknak, akik 65 év felettiek, és idejük nagy részét saját otthonukban töltik, vagy akik mozgásukban korlátozottak vagy egészségi állapotuk miatt korlátozottak, és körülményeikből adódóan természetes módon kerülik a társas kapcsolatokat.
 • A tesztelésen nem vesznek részt a szociális otthonok lakói és a kórházi fekvőbeteg ellátásban részesülő betegek, őket az adott intézményekben fogják tesztelni.
 • A tesztelésre két egymást követő hétvégén kerül sor. Ajánlott mindkét tesztelésen részt venni. A két tesztelés között – ahogy most is – ajánlott a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni a találkozások számát és betartani az érvényes járványügyi intézkedéseket.
 • Ahol az megoldható, a tesztelésre kültéren kerül sor. A mintavétel menete egyirányú lesz, hogy ezzel is csökkenthető legyen az egy helyen tartózkodó személyek száma.
 • A tesztelés szigorú járványügyi intézkedések mellett történik. A helyiségeket fertőtleníteni fogják.
 • A rendet és a szabályok betartását a rendőrség és a katonaság felügyeli.
 • A tesztelő személyzetet előzetesen tesztelik.
 • A teszteléshez szükséges mintavételt kizárólag egyészségügyi személyzet végzi.
 • A tesztelés után a mintákat biztonságosan megsemmisítik.
 • Mindenki maga döntheti el, melyik tesztelőhelyen vesz részt a tesztelésen a 07:00 – 12:00 vagy 13:00 – 22:00 óra közötti időszakban, senkinek nem kell emiatt hazautazni a lakóhelyére. Kérjük azonban, hogy mindenki elsődlegesen a saját városában, községében kialakított tesztelőhelyeket vegye igénybe.
 • Ha olyan személynek lesz pozitív a teszteredménye, aki mással közös háztartásban él, több szálláshely áll majd rendelkezésére, ahol eltöltheti a kötelező karantén idejét, hogy elkerülhető legyen egymás megfertőzése.
 • A külföldön élő szlovák állampolgároknak nem javasoljuk, hogy az országos tesztelés miatt Szlovákiába utazzanak. Rájuk azok a 2020. október 1-től érvényes feltételek vonatkoznak, amelyek meghatározzák a biztonságos és kevésbé biztonságos országokból való hazatérés feltételeit, és amelyek megtalálhatók az egészségügyi minisztérium honlapján (korona.gov.sk).
 • Aki egészségügyi személyzetként vagy önkéntesként szeretne segíteni a tesztelés során, kérjük, regisztráljon, az egészségügyi minisztérium honlapján (korona.gov.sk).
 • Aki természetbeni segítséggel tudja támogatni a tesztelőhelyeket (sátrak, ionizációs légtisztító berendezések, garmicid lámpák, védőeszközök, fertőtlenítőszerek, kültéri melegítők stb.), kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal.

A TESZTELÉS MENETE A TESZTELŐHELYEN:

 • A tesztelőhelyre való belépéskor fertőtlenítse a kezét. A fertőtlenítőszerek a helyszínen rendelkezésre állnak.

ADMINISZTRÁCIÓ

 • Ezután egyszerű adminisztrációs eljárás következik, az arra kijelölt munkatárs előtt igazolnia kell magát személyi igazolványa és betegbiztosítási kártyája bemutatásával.
 • Ki kell töltenie a regisztrációs nyomtatványt.
 • A regisztrációt követően sorszámot és zsebkendőt kap.
 • Odalép a szemeteshez, kifújja az orrát, köhög, és eldobja a zsebkendőt.

MINTAVÉTEL

 • Az egészségügyi dolgozónak átadja a sorszámát.
 • Az egészségügyi dolgozó egy puha mintavevő pálcával mintát vesz az orr-garatból.

AZ EREDEMÉNY MEGVÁRÁSA

 • Az eredményt egy arra kijelölt, fertőtlenített helyen kell megvárnia.

AZ EREDMÉNY ÁTADÁSA

 • Az egészségügyi dolgozó az előzőleg átadott sorszámmal fogja Önt szólítani.
 • Az egészségügyi dolgozónak újra mutassa be személyi igazolványát.
 • Az egészségügyi dolgozó kitölt egy tanúsítványt, amelyen megjelöli az Ön teszteredményét.
 • Az egészségügyi dolgozó egy lezárt borítékban átadja Önnek a tanúsítványt, amely tartalmazza, mit kell tennie negatív vagy pozitív teszteredmény esetén.
 • Ezután Ön elhagyja a tesztelőhelyet, és pozitív teszteredmény esetén 10-napos karanténba vonul.

Fontos, hogy minél többen elmenjünk a tesztelésre, és az országos tesztelés mindkét körében részt vegyünk

Az eredeti szöveg megtalálható a honvédelmi minisztérium honlapján.

MEGVAN AZ EREDMÉNY, HOGYAN TOVÁBB?

NEGATÍV VAGYOK

Ajánlott 7 nap múlva ismételten részt venni az országos tesztelés második fordulóján, mivel betegsége esetleg olyan stádiumban lehet, amikor még nem mutatkozott meg. Mindenki akkor cselekszik helyesen, ha felelősséggel áll a teszteléshez.

POZITÍV VAGYOK

 1. Az eredmény kézhezvétele után minél előbb vonuljon 10-napos házi karanténba. Akik nem szeretnék otthon tölteni a karantén idejét, lehetőségük lesz azt egy karantén üzemmódra átalakított szálláshelyen eltölteni. A szálláshelyekről hamarosan több információval szolgál majd a közlekedési miniszter.
 2. A teszteredményről telefonon, e-mailben, SMS-ben tájékoztassa körzeti orvosát (gyermekek esetében a gyermekorvost).
 3. A teszteredményről tájékoztasson mindenkit, akivel az előző 2 napon közelebbi kapcsolatba került. Kérje meg őket, hogy szintén vegyenek részt az országos tesztelésen, vagy jelentkezzenek tesztelésre a korona.gov.sk oldalon keresztül. E személyekre szintén vonatkozik a kötelező 10-napos karantén egészen addig, míg negatív teszteredményt nem tudnak felmutatni.
 4. Naponta figyelje, vannak-e a koronavírusra jellemző tünetei (legalább egy tünet a felsoroltak közül: köhögés, légszomj, láz, szag- és ízérzékelés elvesztése), mérje és jegyezze fel naponta a hőmérsékletét.
 5. Amennyiben a felsorolt tünetek valamelyikét érzékeli magán, telefonon vegye fel a kapcsolatot kezelőorvosával vagy a területileg illetékes regionális közegészségügyi hivatallal. Ezt követően az ő utasításaik szerint kell eljárnia.
 6. Tartsa be a szigorú kézhigiénés előírásokat, és viseljen szájmaszkot (közös háztartás esetén lehetőség szerint tartson távolságot a többiektől, tartózkodjon külön szobában, a fürdőszobát a többiektől elkülönítve használja, használjon külön étkészletet, tányért, poharat, fehérneműt stb., rendszeresen szellőztessen és fertőtlenítse a közös helyiségeket).
 7. A háztartás tagjain kívül ne találkozzon más személyekkel.
 8. Ne utazzon sehova.
 9. Lakóhelyén, illetve a karantén helyszínén ne fogadjon látogatót.
 10. A karantént 10 nap után lehet elhagyni, feltéve, hogy az utolsó 3 napon nem volt klinikai tünete vagy nem került kapcsolatba koronavírusos beteggel vagy pozitív teszteredménnyel rendelkező személlyel. Az izoláció befejezéséhez nem szükséges negatív teszteredmény. Több esetben előfordul, hogy a pozitív teszteredmény még fennáll, de a vírus ennyi idő elteltével már nem képes emberről emberre átterjedni, az adott személy tehát már nem fertőz.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  VIRTUÁLNY CINTORÍN

  NATUR-PACK

  natur-pack