•  

Nezúčastnili ste sa testovania?

 28.10.2020

Nezúčastnili ste sa testovania?

V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne 

2. až 8. novembra 2020 (pondelok-nedeľa) 

v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania.

 Realizovať môžete len:

cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,

cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,

cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,

cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť

cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,

cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,

cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,

cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,

cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,

cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Cesta do práce nie je umožnenáZamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.

Zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými vyššie pre Vás neplatí, ak:

·         máte menej ako 10 rokov,

·         sa viete preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020;

·         Váš zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,

·         bolo Vám diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

·         máte diagnostikovanú závažnú poruchu autistického spektra,

·         máte diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

·         ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, máte leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,

·         v čase celoplošného testovania ste v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár. 

Zároveň sa musíte vedieť v prípade dotazovania príslušnými zložkami preukázať vyššie uvedené skutočnosti, pre ktoré máte udelenú výnimku a nebude od Vás vyžadovaný certifikát.

Presné znenie uznesenia vlády nájdete na tomto webe:

https://rokovania.gov.sk/RVL

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  VIRTUÁLNY CINTORÍN