•  

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID – 19 v obci Boťany

 29.10.2020

Vážení občania!

V rámci celoplošného testovania obyvateľov Slovenska 31. októbra a 1. novembra (sobota a nedeľa) aj v našej obci sa uskutoční 1. kolo testovania na koronavírus v priestoroch obecného úradu Boťany.

Testovanie bude prebiehať, ako obvyklým spôsobom počas volieb, v čase od 7.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 22.00 hod. Snažíme sa, aby testovanie prebehlo bez problémov, potrebujeme však aj Vašu pomoc. Žiadame Vás, ktorí čakajú na test, aby dodržali 2 m odstupy a po odbere vzoriek počkali disciplinovane na výsledok testu.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci občania od desať rokov. Odporúča sa absolvovať testovania,  v opačnom prípade bude platiť pre každého nezúčastneného občana na testovaní zákaz vychádzania.

Zákaz vychádzania budú môcť prerušiť len v prípadoch definovaných tu: https://www.somzodpovedny.sk/nezucastnili-ste-sa-testovania%e2%80%8b/

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne občanom nad 65 rokov a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania.

Žiadame obyvateľov obce, aby pri testovaní sa preukázali s platným občianskym preukazom. Deti nad 10 rokov do 15 rokov môžu byť testovaní iba v prítomnosti svojich rodičov s preukázaním zdravotnej karty.

Obyvatelia, ktorí po 2. novembri majú negatívny test, majú možnosť slobodného pohybu za podmienok prísneho dodržiavania hygienických opatrení a opatrení UVZSR.

Druhé kolo celoplošného testovania má byť budúci víkend, t.j. 7. a 8. novembra, o čom poskytneme bližšie informácie v priebehu budúceho týždňa.

Vyzývame občanov obce, aby využili možnosť sa otestovať! Správajme sa zodpovedne, pretože iba tak môžeme pomôcť zastaviť šírenie epidémie a čo najskôr liečiť pozitívne prípady.

Viac informácií o celoplošnom testovaní nájdete na webe obce.

Tisztelt lakosaink!

Az országosan elrendelt koronavírus tesztelés keretében, október 31.-én és november 1.-én, azaz szombaton és vasárnap első körben a helyi önkormányzati hivatalban is sor kerül koronavírus tesztelésre délelőtt 7.00 – 12.00 óráig és délután 13.00-22.00 óráig.

A tesztelés menete a választások során megszokott módon történik a fent megadott időben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tesztelés zökkenőmentesen zajlódjon le, viszont ehhez az Önök segítségére is szükség van. Arra kérjük a tesztre várakozókat, hogy tartsák be a 2 m-es védőtávolságot egymástól, és a mintavételt követően fegyelmezetten várják meg a teszt eredményét.

A koronavírus tesztelésen való részvétel önkéntesen történik, részt vehet rajta minden 10 év feletti polgár. Azon lakosok számára, akik nem vesznek részt a tesztelésen, kijárási tilalom lép érvénybe.

A kijárási tilalomra vonatkozó szabályokról bővebben a következő linken olvashatnak: https://www.somzodpovedny.sk/nezucastnili-ste-sa-testovania%e2%80%8b/ 

A tesztelés nem tanácsos azon 65 év felettieknek, egészségügyi és mozgáskorlátokkal élőknek, akik kizárólag otthoni környezetben tartózkodnak. Viszont ezen lakosaink sem képeznek kivételt a kijárási tilalom alól, az esetben ha nem vesznek részt az országos tesztelésen.

Arra kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a tesztelésre hozzák magukkal a személyi igazolványukat. Gyerekek 10-től 15 éves korig kizárólag szülői kísérettel tesztelhetőek, a gyermek egészségügyi kártyájának felmutatásával.

Azok a lakosok, akik az első tesztelés során NEGATÍV eredménnyel rendelkeznek, szabadon mozoghatnak, szigorúan betartva a higiéniai előírásokat és a közegészségügyi hivatal óvintézkedéseit.

Az országos tesztelés második körben a következő hétvégén, azaz november 7.-én és 8.-án esedékes, melyről bővebb információval szolgálunk a jövő hét folyamán.

Felszólítjuk a lakosságot, hogy éljenek a tesztelés lehetőségével! Viselkedjünk felelősségteljesen, mert csak így járulhatunk hozzá a járvány terjedésének megfékezéséhez és a pozitív esetek mihamarabbi kezeléséhez.

Az országos tesztelésről közelebbi információkat olvashatnak községünk weboldalán.   

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  VIRTUÁLNY CINTORÍN