•  

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

 15.01.2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov.Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova.Sčítajte sa cez formulár na http://www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu, aby Vám pomohli so sčítaním sa.V prípade otázok zavolajte na miestny obecný úrad či na call centrum 02/20 92 49 19.


Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu!

Népszámlálás 2021
A Szlovák Köztársaság minden lakosa köteles kitölteni a népszámlálási űrlapot. A népszámlálás szempontjából a lakosság minden olyan személyt jelent, akinek állandó, ideiglenes vagy tolerált lakhelye van a Szlovák Köztársaságban, valamint az  Európai Unió polgára ,kinek  tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság.
Kiskorú és olyan lakos esetén, aki nem illetékes a jogi cselekmények végrehajtásában, törvényes képviselője köteles kitölteni a népszámlálási űrlapot.

A  népszámlálás 2021. február 15. és március 31. között zajlik. 

A lakossági népszámlálás során a személyi kérdőívek kitöltése  első esetben valósul meg kizárólag elektronikusan: a lakos a személyi kérdőívet önmaga tölti ki otthon.

Kattintson egy jobb Szlovákia érdekében, és döntse el, hová tart hazánk, de a községünk is a következő 10 évben. A népszámlálást elektronikusan is elvégezheti otthona kényelméből a következő oldalon http://www.scitanie.sk vagy mobil alkalmazáson keresztül.

Ha nem tudja a számlálást maga elvégezni, kérjen egy közeli személyt, hogy segítsen a számlálásban. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi községi hivatalt vagy az információs telefonszámot: 02/20 92 49 19.

Előre is köszönjük az együttműködést minden lakosunknak!

Viac informácií na: 

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//rozmanitost-obohacuje-scitanie-obyvatelstva-2021/

https://nepszamlalas.sk/gyik

Video, ktoré vyzýva obyvateľov aby sa sčítali: 

https://www.youtube.com/watch?v=mjc3Eefgd2E

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

VIRTUÁLNY CINTORÍN