•  

Komisie

ZRIADENÉ KOMISIE PRI OBECNOM ÚRADE V BOŤANOCH

Komisia finančná a správy obecného majetku :

 predseda: Mgr. Csaba LIPPAI

 členovia: poslanci ObZ, Gergely MICZÁK, Bc. István DOBOS

Komisia ochrany verejného záujmu: 

predseda: Andrej JÁROSI

členovia :  poslanci ObZ

Komisia kultúru , vzdelania , mládeže a športu:

 predseda:  Florián SZAKÁCS   

 členovia : poslanci ObZ , Mária KOCSIS

Komisia ochrany životného prostredia: 

 predseda:  František JUROVSKÝ

 členovia: poslanci ObZ, Štefan LAKATOS

Komisia sociálna, verejného poriadku a vybavovania sťažností

predseda: Zsolt BAJUSZ

členovia: poslanci ObZ,  Bc. Andrea KÓTKOVÁ

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

VIRTUÁLNY CINTORÍN

NATUR-PACK

natur-pack