•  

Súčasnosť

Obec Boťany leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na starom nánosovom vale Tisy v okrese Trebišov. 

Spracované podľa posledného Ščítania obyvateľov v roku 2011

Trvale bývajúce obyvateľstvo 
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu - 1256 
z toho: 
muži - 642 
ženy - 614

Prechodne bývajúci obyvatelia 
Prechodne bývajúci obyvatelia spolu - 10
z toho:
muži - 9
ženy - 1

Veková štruktúra obyvateľstva

Trvale bývajúceho obyvateľstvo vo veku predproduktívnom (0 – 14):   251
produktívnom – muži (15 – 59):     422
produktívnom – ženy (15 – 54):     383
poproduktívnom – muži (60 a viac):   72    
poproduktívnom – ženy (55 a viac):   128
nezistenom: 0 

Národnostné zloženie obyvateľstva

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 1256 
v tom národnosť: 
slovenská - 95 
maďarská - 1045
rómska - 0 
česká - 2
rusínska - 2
ukrajinská - 0
nemecká - 0
anglická - 1 
iná - 5
nezistená -106

Náboženské vyznanie obyvateľstva

cirkev: 1256
Rímskokatolícka: 893 
Evanjelická augsburského vyznania: 1
Gréckokatolícka: 89 
Reformovaná kresťanská: 94
Pravoslávna: 0
Náboženská spol. Jehovovi svedkova: 18 
Evanjelická metodistická: 0
Bratská jednota baptistov: 0
Iné a neistené: 71
Bez vyznania: 90

Domový a bytový fond

Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení bez bytu):
Trvale obývané domy:  261
z toho rodinné domy: 
Neobývané domy:   19
Byty spolu: 8
Trvalo obývané byty: 8  
Neobývané byty: 0

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

VIRTUÁLNY CINTORÍN

NATUR-PACK

natur-pack