SlovenskýSlovenskýEnglish

Symboly obce

Erb 

V zelenom poli štítu stojaci čierno-biely (strieborný) žeriav so žltým (zlatým) zobákom a žltým (zlatým) kameňom v pazúroch. 
Vyfarbenie znamenia bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému heraldickému pravidlu o kombinovaní farieb a kovov. Farba štítu je zelená, nakoľko je to farba každoročného obnovovania sa prírody, na čo naväzuje aj symbolický význam žeriava. Žeriav – čierno-biely – blízke prirodzenému sfarbeniu. Zobák žeriava a kameň – žlté – podľa heraldických zvyklstí. 

Pečať 

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BOŤANY. 

Vlajka 

Vlajka obce Boťany je vo farbách zelená, žltá, čierna a biela. Má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi siahajúcimi do tretiny hĺbky vlajky. 

Erb, pečať a vlajka predstavujú najvýznamnejšie obecné symboly od ktorých možno odvodiť ďalšie. 

Zástava obce Boťany má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer strán ale nemusí byť vždy 2:3 a, zástava môže byť aj dlhšia. Zástava na rozdiel od vlajky je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom. 

Štandarda starostu obce Boťany má takmer podobu štvorca, jej výška sa však proporčne rovná výške štítu a šírka zasa šírke štítu. Je na nej erbové znamenie obkolesené pruhmi obecných farieb.

Od obecnej pečate je možné odvodiť okrúhle pečate s obecným symbolom, kde stred ostáva nezmenený. Mení sa kruhopis, ktorý môže znieť: 
• BOŤANY • STAROSTA • 
• BOŤANY • OBECNÝ ÚRAD • 
• BOŤANY • OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO •