SlovenskýSlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecbotany.sk spravuje Obec Boťany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Boťany

Adresa:

Obecný úrad Boťany
Kvetná ulica 243/1
076 43 Boťany

IČO: 00331350

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Košice
Počet obyvateľov: 1 241
Rozloha: 1 952 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Kancelária obecného úradu:
Tel.:
 +421 56 63 50 116
E-mailobecbotany@gmail.com  

 

Kompetencie:
Obec Boťany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Obec Boťany má spoločný stavebný úrad so sídlom na MsU v Kráľovskom Chlmci