SlovenskýSlovenskýEnglish

Školstvo

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Hlavná 141 Boťany-Battyán

Adresa: ul. HLAVNÁ 141/24, 076 43 BOŤANY
E-mail: zsbotany@centrum.sk
Telefón: 056/63 50 444

 • Timea PEKARIK, Mgr. - riaditeľka školy
 • Andrea  KARNAYOVÁ Mgr. - učiteľka
 • Eva POLLÁK Mgr.  - učiteľka
 •                                - učiteľka
 • Sylvia BENEDEKOVÁ - asistent učiteľa
 • Melinda BIRKEOVÁ Bc. - vychovávateľka ŠKD
 • Alica VÖLGYIOVÁ KOVÁCSOVÁ - asistentka učiteľa
 • Jozef SABO Mgr. - farár - učiteľ rímskokatolickej náboženskej výchovy
 • Csaba KENDY Mgr. - farár - učiteľ reformovanej kresťanskej náboženskej výchovy
 • Mária HAJDUOVÁ - upratovačka ZŠ

Materská škola s VJM Hlavná 78 Boťany - Battyán

MATERSKÁ ŠKOLA - Zvedavé slniečko
Kíváncsi napocska - Ó V O D A

Adresa: ulica HLAVNÁ 78/22, 076 43 BOŤANY
E-mail: msbotany@zoznam.sk
Telefón: 0918 761 423

 • Bc. Kornelia RÁCZOVÁ - riaditeľka školy     
 • Kornélia  SZAKSZONOVÁ  - učiteľka
 • Viktória ŠIMKOVÁ - učiteľka
 • Melinda SZABÓ - upratovačka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MATERSKEJ ŠKOLE

 • Veronika MOLLÁROVÁ - vedúca školskej jedálne
 • Zuzana HORVÁTHOVÁ - hlavná kuchárka
 • Marta MAKKAIOVÁ - kuchárka