SlovenskýSlovenskýEnglish

Archív zmlúv

Kúpna zmluva - Slovak Telekom
Dodatok ku kúpnej zmluve - Slovak Telekom a.s.
Zmluva o vytvorení webstránky
Zmluvy rok 2017
Zmluva potraviny šj
Fura s.r.o.- kuchynský odpad
Zmluva
Zmluva
Zmluva školské ovocie MŠ
Zmluva školské ovocie ZŠ
Zmluva o poskytovaný služby - audit obce 2016
Zmluva o poskytovaný finančnej dotácie- Csemadok
Zmluva o poskytovaný finančnej dotácie - Mosoto
Zmluva o poskytovaný finančnej dotácie - TJ Boťany
Dodatok k zmluve Slovak telekom a.s. ZŠ
Kúpna Zmluva
Licenčná zmluva - Ifosoft s.r.o.
Zmluva o prenájme tlačového zariadenia
Kúpna zmluva
Nájomná zmluva - MOSOTÓ
Zmluvy 2016
Zmluva SHMU
Zmluva Naturpack 1
Zmluva Naturpack 2
Zmluva Naturpack 3
Zmluva Naturpack 4
Zmluva TSP
Zmluva TSP
zmluva
Zmluva Natur-pack
Zmluva o poskytovaný služby - audit obce 2015
zmluva dotácia Csemadok
zmluva dotácia TJ Boťany
Zmluva - Sunny Tour 
Kúpne zmluvy obec 2015
Kúpna zmluva
Kupna zmluva str.2
Kupna zmluva str.3
Zmluvy Základná škola rok 2015
Zmluva T-COM telefón
Zmluva T-COM telefón 2.str
Národný projekt Komunitné centrá
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci str.2
Zmluva o spolupráci str.3
Zmluva o spolupráci str.4
Zmluva o spolupráci str.5
Zmluva o spolupráci str.6
Zmluva o spolupráci str.7
Zmluva o spolupráci str.8
Zmluva o spolupráci str.9
Zmluva o spolupráci str.10
Zmluva o spolupráci str.11
Zmluva o spolupráci str.12
Zmluva o spolupráci str.13
Zmluva o spolupráci str.14
Zmluva o vypracovanie projektu
Zmluva o vypracovanie projektu str.2
Zmluva o vypracovanie projektu str.3
Zmluvy Obecného úradu za rok 2015
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby str.1
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby str.2
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby str.3
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby - príloha cenník str.4
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Rámcová zmluva na dodanie tovaru MAGIC PRINT s.r.o.
Rámcová zmluva na dodanie tovaru MAGIC PRINT s.r.o. str.2
Rámcová zmluva na dodanie tovaru MAGIC PRINT s.r.o. str.3
Rámcová zmluva na dodanie tovaru MAGIC PRINT s.r.o. str.4
Rámcová zmluva na dodanie tovaru MAGIC PRINT s.r.o. str.5
Zmluva o vypracovaní projektu
Zmluva o vypracovaní projektu str.2
Zmluva o vypracovaní projektu str.3
Zmluva INSA
Zmluva INSA 2.str.
Zmluva INSA 3.str
Zmluva Orange internet Komunitné centrum
Zmluva Orange internet Komunitné centrum 2.str
Zmluva Orange internet Komunitné centrum 3.str
Zmluva na výkon vybraných činností veterinátnej asanácie
Zmluva na výkon vybraných činností veterinátnej asanácie str.2
Zmluva na výkon vybraných činností veterinátnej asanácie str.3
Zmluva na výkon vybraných činností veterinátnej asanácie str.4
Zmluva o diele Sanácia miest s nezákonným odpadom v obci Boťany
Zmluvy o nájme poľnohospodárských pôd
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Národný projekt Terenná socialná práca
Dodatok k spolupráci
Dodatok k spolupráci
Dodatok z zmluve str.1
Dodatok k zmluve str.2
Zmluva o rekonštrukciu miestných komunikácií
Dohoda o rekonštrukcií miestných komunikácií
Dohoda o rekonštrukcií miestných komunikácií
Dohoda o rekonštrukcií miestných komunikácií
Zmluva o rekonštrukcie Obecného úradu
Zmluva o rekonštrukcii OcU
Zmluva o rekonštrukcii OcU
Zmluva o rekonštrukcii OcU
Zmluva o rekonštrukcii OcU
Zmluva o výstavbe drevenej konštrukcie ZŠ
Zmluva výstavba drevenej konštrukcie
Zmluva výstavba drevenej konštrukcie
Zmluva výstavba drevenej konštrukcie
Zmluva výstavba drevenej konštrukcie
Zmluva výstavba drevenej konštrukcie
Zmluva o výstavbe viacúčelového ihriska
Zmluva viacúčelové ihrisko Ing. Hupka
Zmluva viacúčelové ihrisko Ing. Hupka
Zmluva viacúčelové ihrisko Ing. Hupka
Zmluva viacúčelové ihrisko Ing.Hupka
Zmluva viacúčelové ihrisko Ing.Hupka
Zmluva viacúčelové ihrisko Axel s.r.o.
Zmluva viacúčelové ihrisko Axel s.r.o.
Zmluva viacúčelové ihrisko Axel s.r.o.
Zmluva viacúčelové ihrisko Axel s.r.o.
Zmluva viacúčelové ihrisko Axel s.r.o.
Zmluva viacúčelové ihrisko Axel s.r.o.
Zmluva viacúčelové ihrisko Axel s.r.o.