•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 31)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva č. N20200107011 Zmena mzdových podmienok Odb.: Implementačná agentúra MPSVR SR
Dod.: Obec Boťany
0 €
23-300-2023 Súhlas na umiestnenie pozorovacieho objektu Odb.: Slovenský hydrometeorologický ústav
Dod.: Obec Boťany
30 €
Z1/2023 Nájom ambulancie Odb.: COLMEDEX s.r.o.
Dod.: Obec Boťany
1 €
Dodatok č.1 Zmena platobných podmienok Odb.: ZOPOL s.r.o.
Dod.: Obec Boťany
494 €
1/2023 zmena platobných podmienok Odb.: Obec Boťany
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
D1/2022 Dobudovanie chodníkov v obci Boťany Odb.: Obec Boťany
Dod.: Alfina s.r.o.
343 404.28 €
1/2022 Z Príprava a lektorovanie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Odb.: Obec Boťany
Dod.: Edusteps
60 €
ZO 1/2022 Prenájom rodinný dom Odb.: Obec Boťany
Dod.: Melinda Melišeková
50 €
Z 1/2022 Nájom pozemku a stavby Odb.: Obec Boťany
Dod.: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Boťany
1 800 €
DU/22/05734/001 Vysporiadanie sporných nárokov SOZA Odb.: Obec Boťany
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam
104.52 €
15/2022 Zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Boťany
Dod.: NATUR - PACK a.s.
0 €
N20200124002 Zmena v článkoch Odb.: Obec Boťany
Dod.: Implementačná agentúra MPSVR SR
0 €
41/2022 Audit ročnej závierky a výročnej správy obce Boťany Odb.: Obec Boťany
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
N20200107011 Projekt : Dobudovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014 Odb.: Obec Boťany
Dod.: Implementačná agentúra MPSVR SR
0 €
DS/0363/2022 Revitalizácia parku bývalého kaštieľa Odb.: Obec Boťany
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 674 €
1 Spustenie funkcie nahrávanie fotografií - virtuálny cintorín Odb.: Obec Boťany
Dod.: 3W Slovakia s.r.o.
15 €
80-000051383PO2012 Zmena o dodávke vody Odb.: Obec Boťany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0 €
80-000162249PO2022 Dodávka vody Odb.: Obec Boťany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0 €
9/2022 Peňažný dar na usporiadanie Dňa obce Odb.: Obec Boťany
Dod.: Melinda Nagyová
100 €
8/2022 Hudobné účinkovanie na Dňa obce Odb.: Obec Boťany
Dod.: Impluz
400 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

VIRTUÁLNY CINTORÍN