SlovenskýSlovenskýEnglish

Cirkev

Obyvateľstvo obce sa hlási k nasledujúcim vieram:

  • rímsko-katolícka
  • grécko-katolícka
  • reformovaná
  • evanjelickej
  • náboženská spol. Jehovovi svedkovia

V obci máme jeden rímsko-katolický kostol, ktorý zobrazuje dolné fotografie. 4. mája 1906 začali stavať na základy starého kostola. Nový kostol do ktorého vtedajší okresný biskup vložil hermeticky uzatvorenú nádobu s náčrtom starého kostola, menom vtedajšieho pápeža, kráľa, menami hlavných farárov a biskupov v okrese Zemplín, meno staviteľa a architekta a vtedajšiu peňažnú menu. V zime bola budova kostola pod strechou a 15. septembra 1907 bola stavba kompletne hotová. V ten deň bol kostol vysvietený a konala sa v ňom prvá omša. Kostol sa skladá z jednej lode, veľkého oltára , malého oltára , zakrestie.

Veža kostola je vysoká 38,5 m. veľký oltár je vysoký 9 m. Zobrazuje tri sochy - uprostred je Ježiš, ktorý ukazuje na svoje srdce, po bokoch je Svätá Alžbeta a Svätý Jozef. Pri dvojici stoja dvaja anjeli, ktorý sa  modlia. Malý oltár, ktorý má výšku 6,5 m, zobrazuje Pannu Máriu, ktorá drží v rukách svojho syna Ježiša. Celá stavba bola stavaná svojpomocne a z vlastných finančných prostriedkov.

Minulý rok bol kostol z vonku rekonštruovaný a dostal aj nové sfarbenie, ktoré je vidieť na dolných fotografiách.