SlovenskýSlovenskýEnglish

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024

 11.01.2024

 Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. 01. 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2023 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2024
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2023,
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2023,
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2023

Daňové priznanie za psa podáva daňovník na psa staršieho ako 6 mesiacov.
Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť.

Bližšie informácie k daňovým priznaniam poskytnú zamestnanci OÚ Boťany

Tel. č.:  056/63 50 116

E-mail: obecbotany@gmail.com


    Zoznam aktualít: