SlovenskýSlovenskýEnglish

Lezárult a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program III. üteme a Battyán-i Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában

 01.08.2022

2022. július végével lezárult községünkben a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program III. üteme. A BGA Zrt. támogatásával óvodásaink új oktatási segédeszközöket, játékokat, számítástechnikai felszerelést, új játszóteret vehettek birtokba, ezzel is segítve óvópedagógusaink oktató/nevelő munkáját óvodánkban. 

Önkormányzatunk fontosnak tartja magyar értékeink megőrzését, magyar nyelvünk ápolását, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a magyar oktatásra, különös tekintettel a személyiségfejlesztésre már kisgyermekkorban.

Óvodánkat jelenleg 25 gyermek látogatja. Mint az óvoda fenntartójának, legfontosabb célunk az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének és a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése. Céljaink eléréséhez nagyban hozzájárult a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program III. ütemében pozitívan elbírált pályázati programunk, melynek köszönhetően a megvalósítási tervezethez igazodva fejleszthettük óvodánkat. 

A támogatás összege:  40.064,53 

Megvalósult programterv:

Fontosnak tartjuk új, korszerű oktatási, nevelési segédeszközök megvásárlását az óvodai intézménybe. A támogatásból ezért a megvalósuló program keretében fejlesztő játékokat, oktatási segédeszközöket és egyéb óvodai felszerelést biztosítottunk be az intézménybe. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program III. keretében az óvodai konyha, illetve az étkezde felszereltsége is bővült, továbbá egy korszerű játszóteret alakítottunk ki az óvodások részére, mely koordinációt és kreativitást elősegítő játékokkal segíti óvodásaink mozgásfejlődését, egyensúlyérzékét. A támogatásnak köszönhetően az intézmény számítástechnikai eszközei is lecserélődtek – 4 asztali számítógépet, 2 notebookot, 2 interaktív táblát, hangszórókat és színes nyomdát vásároltunk. Mindezek mellett a támogatásnak köszönhetően kialakíthattunk egy gyermek KRESZ pályát az óvoda udvarán, így a gyerekeket játékos formában tudjuk bevezetni a közlekedés világába. A támogatásnak köszönhetően megvalósulhatott a kitűzött célunk, miszerint a gyerekek következmények nélküli forgalmi szituációkban sajátíthatják el a szabályos és biztonságos közlekedés szabályait. A KRESZ pálya kialakítása mellett megvásároltuk a használathoz szükséges eszközöket is - szemléltető KRESZ táblákat, jelzőlámpát, fényvisszaverő mellényeket. Továbbá a program keretében kamera- illetve biztonsági rendszer kiépítésével fokoztuk óvodánk és az óvodás gyerekek biztonságát.

A program kivitelezésének helyszíne:

Materskáškola s VJM Hlavná 78,076 43 Boťany

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Battyán, Fő utca 78, 076 43 Battyán

Megvalósult célkitűzések:

Az óvodafejlesztési program elsődleges célja megvalósult, miszerint a későbbiekben óvópedagógusaink a csoportszobákban megfelelő minőségű és mennyiségű eszközzel tudnak hozzájárulni a nevelés színvonalának fejlesztéséhez.

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programnak köszönhetően, a szakmai követelményeknek megfelelő tárgyi felszereltséggel és korszerű technikai informatikai eszközellátottsággal rendelkezünk.

A támogatásból megvalósuló program keretében a következő eszközöket vásároltuk meg:

  • korszerű informatikai eszközök (számítógép, nyomtató, interaktív tábla, projektor…)
  • oktatási segédeszközök
  • készségfejlesztő játékok (pl. mozgásfejlesztést, finommotorikát, érzékelésfejlesztést, beszédfejlesztést szolgáló eszközök bebiztosítása)
  • kültéri játékok
  • módszertani-, szakmai segédanyagok
  • játszótéri modulok
  • konyhai eszközök
  • étkezde: étkészletek
  • kamerarendszer és biztonsági rendszer a gyermekek és az intézmény védelme érdekében
  • gyermek KRESZ pálya kialakítása

Elért eredményeink:

A tervezett beruházást követően egy korszerű, a gyermekközpontú óvodabelsőt, otthonos feltételeket, modern környezetet, és mindenekelőtt megfelelő felszereltséget biztosíthattunk gyermekeink részre. A támogatásból megvalósuló program keretében megújult óvodánk, mint nemzeti identitásunk bölcsője jelentősen hozzájárul gyermekeink testi, szellemi fejlődéséhez, illetve az óvodai oktatás színvonalához, hogy a gyermekek az óvoda befejeztével még felkészültebben léphessék át az iskola kapuját.


Zoznam aktualít: